Poruchová linka

0850 638 638

Zákaznícka linka

0902 96 96 86

O nás

osvedceni

Slovenská revízna a servisná spoločnosť s. r. o. je v súčasnosti zameraná na komplexnú, zmluvne zabezpečenú starostlivosť o zákazníkov, t. j. vykonávame technické revízie, odborné prehliadky, odborné skúšky pre rôzne tlakové zariadenia – tlakové nádoby a kotle, regulačné stanice plynu a rozvody plynu. Vykonávame aj tlakové skúšky a skúšky tesnosti. Realizujeme aj prehliadky kotlov a tlakových zariadení, či meranie emisií plynových zariadení.

Kontrola plynových zariadení – posúdenie technického stavu zariadenia – zariadenie v prevádzke musí zodpovedať požiadavkám bezpečnosti práce a požiadavkám požiarnej ochrany. Kontrola sa vykonáva každoročne, pričom sa stav zariadenia zaznamenáva do prevádzkového denníka.

Skúška zariadenia znamená jeho preskúšanie po dokončení montáže – zariadenie musí zodpovedať tiež predpisom o bezpečnosti práce a technických zariadení a požiadavkám na požiarnu ochranu.Revízie, skúšky a servis vykonávame na území celého Slovenska a vďaka našim veľkým kapacitám objednávky vybavujeme expresne.

Činnosť vykonávame na základe osvedčenia vydaného Technickou inšpekciou Slovenskej republiky a certifikátu na jej vykonávanie.

Všetci naši pracovníci majú dlhoročné a bohaté skúsenosti, na ktorých si zakladáme a využívajú najmodernejšie prístroje, čo zaručuje nadštandardne kvalitne odvedenú prácu.

Predmetom činnosti Slovenskej revíznej a servisnej spoločnosti s. r. o. je tiež maloobchod – predávame plynoinštalačné, kurenárske a vodoinštalačné zariadenia.

Pre viac informácií nás navštívte v sídle firmy alebo telefonujte na zákaznícku linku 0902 96 96 86. Správu nám môžete napísať cez kontaktný formulár na tejto stránke www.srss.sk.

Revízia

Čo je revízia plynového zariadenia?

Revízia plynového zariadenia je kontrola prívodu plynu cez regulátor tlaku, potrubia, všetky rozoberateľné spoje a pripojenia plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou – revíznym technikom.

Čo je cieľom revízie plynového zariadenia?

Cieľom revízie je zabezpečiť bezpečnú a bezporuchovú prevádzku plynových rozvodov a zariadení.

Kedy sa vykonáva revízia?

Revízie odberných plynových zariadení sa vykonávajú v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., podľa požiadaviek vyhlášky 508/2009 MPSVaR SR v zmysle vyhlášky č. 398/2013 Z. z.

Revízie odberných plynových zariadení vyžadujú aj poisťovne. Keď v prípade poistnej udalosti nemáte revíznu správu, poisťovňa nemusí prikročiť k poistnému plneniu (nezaplatí vzniknutú škodu).

Revízie odberných plynových zariadení sa vykonávajú vždy, keď sa v rámci rekonštrukcie domu premiestnili plynové zariadenia, prípadne keď sa robila zmena rozvodov.

Revízia odberných plynových zariadení spolu s tlakovou skúškou sa vyžaduje aj pred kolaudáciou stavebného objektu, to znamená, že je potrebná pred každou kolaudáciou domu.

Majiteľ domu je podľa zákona o energetike povinný udržiavať plynové rozvody a zariadenia v dobrom technickom stave (§ 71 ods. 2 písm d) Zákona č. 251/2012 Z. z.) a preto sa v rodinných domoch a bytoch odporúča zrealizovať revíziu plynového zariadenia 1× ročne. Revízie plynových zariadení sú samozrejme dôležité z hľadiska bezpečnosti a ochrany života.

Servis

Čo je servis plynových spotrebičov?

Servis – to je komplexná údržba plynových zariadení za účelom správneho fungovania spotrebičov a optimalizácie vykurovacích nákladov.

Povinnosť zabezpečiť pravidelnú revíziu kotla vyplýva z legislatívy. Hlavným dôvodom, prečo kontrolu kotla netreba zanedbávať, je bezpečnosť.

Čo je cieľom servisu plynových spotrebičov?

  • zníženie prevádzkových nákladov až o 25 %, vďaka nastaveniu správneho spaľovania
  • bezpečná a spoľahlivá prevádzka, a rovnako prevencia úniku plynu a iných porúch a predĺženie životnosti plynových zariadení

Servisná prehliadka obsahuje:

  • kontrolu úniku plynu a vonkajšieho stavu plynových zariadení (tepelnej izolácie, oplechovania, ...)
  • kontrolu funkčnosti expanzných nádob a doplnenie tlaku, vyčistenie kondenzačnej cesty
  • kontrolu tesnosti plynového rozvodu
  • vyčistenie horáka, elektród, výmenníka a filtrov
  • nastavenie optimálneho spaľovania (meranie účinnosti kotla, nastavenie horáka na správne hodnoty oxidu uhličitého, ...)
  • kontrolu ovládacích a bezpečnostných prvkov a regulácie

Formulár

Referencie

Všetko prebehlo veľmi rýchlo a kvalitne.

Martin Horváth

Veľmi príjemná slečna s nami dohodla revíziu s termínom, ktorý sme si sami povedali. Technik prišiel v presne dohodnutú dobu. Boli sme veľmi spokojní.

Viktória Szabová

Urobili sme online objednávku revízie a behom pár hodín nás kontaktovala operátorka s možnými termínmi. Potom už išlo všetko podľa schváleného plánu. Môžeme odporučiť.

Kristína Balažová

Kontakt

Slovenská revízna a servisná spoločnosť s. r. o.

Buzalkova 10037/10

831 07 Bratislava

0850 638 638

info@srss.sk

IČ: 47970740

DIČ: 2024160809

Sme platcovia DPH.